Astroloji

Astroloji, gökyüzündeki yıldızların ve gezegenlerin insan hayatı üzerindeki etkilerini inceleyen bir bilim dalıdır. Astrologlar, doğum anındaki gökyüzü durumunu inceleyerek kişinin karakteri, hayatındaki olaylar ve geleceği hakkında yorumlar yaparlar.

Astrolojinin kökeni, Antik Mezopotamya’ya kadar uzanır ve daha sonra antik Yunanistan ve Roma dönemlerinde gelişti. Modern astroloji, Batı astrolojisi ve Doğu astrolojisi olmak üzere iki ana kola ayrılır. Batı astrolojisi, günümüzde en yaygın olarak kullanılan astroloji türüdür ve burçlarla ilişkilidir. Doğu astrolojisi ise Çin, Hint ve Japon astrolojisi gibi farklı kültürlerde farklı şekillerde gelişmiştir.

Astroloji, bilimsel bir temele dayanmaz ve diğer bilim dalları tarafından genellikle kabul edilmez. Ancak, birçok insan astrolojiye inanır ve hayatlarına yön vermesinde etkili olduğunu düşünür.